Polish

NAJWSPANIALSZA HISTORIA NA ŚWIECIE


BÓG MNIE KOCHA

Oto najwspanialsza historia na świecie. Z jednej strony – opowiada ona o wielkiej miłości. Z drugiej – o tragedii, która dotknęła Ciebie i mnie. Ale przede wszystkim opowiada ona o Bogu i o tym, co On już dla Ciebie uczynił. To do Ciebie należy decyzja, czy chcesz spędzić z Nim wieczność w niebie.

CAŁE STWORZENIE ŚWIADCZY O BOGU


Wszechświat, w którym żyjemy, jest tak ogromny, że człowiek nie jest w stanie zmierzyć choćby niewielkiej jego części. To miliony galaktyk, których bezmiar przechodzi nasze najśmielsze wyobrażenia. Fascynujących zjawisk nie brak także wokół nas.

Biblia przedstawia nam zadziwiający obraz rzeczywistości. Mówi nam o kochającym Bogu, który stworzył wszystko, od ogromnego wszechświata po małą mrówkę, delfina, czy żyrafę. Ten sam Bóg stworzył też Ciebie i mnie.

Bóg stworzył człowieka po to, żeby nawiązać z nim relację.

 

TRAGEDIA

Największa tragedia w historii sięga samych początków ludzkości. Ludzie postanowili odrzucić kochającego Boga – tego samego Boga, który ich stworzył – by podążać własną drogą.

Do dziś ponosimy bolesne konsekwencje tego wyboru. Zamiast żyć w zgodzie i pokoju, świat wokół nas pogrąża się we wzajemnej nienawiści i zazdrości, trapiony przez wojny i choroby. Ale naszą największą tragedią jest wieczne oddzielenie od Boga.

I tak, od czasów upadku, staramy się odnaleźć utracone szczęście i wewnętrzny pokój. Nasze mrzonki i ideały nie wytrzymują jednak zderzenia z rzeczywistością. Łudzimy się, że pieniądze, sukces zawodowy, szacunek otoczenia, rodzina czy religia zapewnią nam szczęście – ale nic nie jest w stanie wypełnić naszej wewnętrznej pustki.

Zostaliśmy stworzeni po to, by wielbić Boga i cieszyć się relacją z Nim. Tylko to jest w stanie zapewnić nam prawdziwą wolność i szczęście.

 

HISTORIA NAJWIĘKSZEJ MIŁOŚCI WSZECH CZASÓW

Bóg dał już najwyższy wyraz swojej miłości do nas. Zrobił to dla Ciebie. Dwa tysiące lat temu na świat przyszedł Jezus. Jego życie to jedno wielkie pasmo cudów – od narodzin poprzez działalność, a wreszcie śmierć i zmartwychwstanie.

Jezus nie pozostawił po sobie żadnych pism, a jednak stał się tematem większej liczby książek niż jakakolwiek inna postać w historii! Odmienił życie zdumiewającej liczby ludzi. Ale co najważniejsze – głosił, że jest Synem Bożym.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
Jana 14:6

Jego życie odbiło się potężnym echem. Jego czyny i nauczanie różniły się radykalnie od wszystkiego, czego kiedykolwiek dokonano lub głoszono. Jezus okazywał miłość tym, których społeczeństwo odrzuciło. Nie odwracał się od trędowatych czy prostytutek. Jego życie i słowa nadal kształtują nasz świat, choć od czasu Jego pobytu na ziemi minęło dwa tysiące lat.

Na tym nie koniec: Jezus uczynił wiele cudów. Zmienił wodę w wino, przywracał słuch głuchoniemym, a wzrok niewidomym, uzdrawiał ułomnych, wzbudzał z martwych.

 

UKRZYŻ OWANIE

Jezus był jedynym człowiekiem, którego życie było doskonałe. Jego imię znaczy: « Bóg jest ratunkiem ». Jego śmierć na krzyżu była częścią Bożego planu ratunku dla ludzkości. Jezus zachęcał, abyśmy dążyli do doskonałości cechującej Boga Ojca. Uczył, aby kochać Boga całym swoim sercem, a swojego bliźniego tak, jak samego siebie.

Jezus wyraźnie dał nam do zrozumienia, że nie jesteśmy w stanie pokonać przepaści, która dzieli nas od Boga. Sami z siebie nie potrafimy wypełnić Bożych standardów, i dlatego nasze życie jest tak dalekie od doskonałości. Bóg jest święty i przez to nie może tolerować grzechu. Natomiast Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć.

Jezus przyszedł po to, by naprawić zerwaną relację Boga z ludźmi. Jego miłość do Ciebie nie zna granic. On poświęcił dla Ciebie wszystko. Wziął na siebie Twoje grzechy, które dzieliły Cię od Boga, i zapłacił za nie karę.

Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Jana 3:16

 

NAJWSPANIALSZE WYDARZENIE W HISTORII

Trzeciego dnia, Bóg wzbudził swojego syna z martwych. Jego zmartwychwstanie zniweczyło moc grzechu. Przechodząc ze śmierci do życia, Jezus udowodnił, że jest Synem Bożym. On żyje także dzisiaj! Nic nie stoi na przeszkodzie, byś mógł Go poznać.

Bóg pragnie, aby między Nim a Tobą zapanował pokój. Jezus może stać się częścią Twojego życia. On chce przebaczyć Ci Twoje grzechy i obdarować Cię wiecznym życiem. Uchwyć dłoń, którą On do Ciebie wyciąga! Stań się częścią Bożej rodziny. Jeśli chcesz uczynić ten krok, pomódl się tymi lub podobnymi słowam:

 

Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Proszę, przebacz mi i wejdź do mojego serca i życia. Wierzę, że powstałeś z martwych i że żyjesz dzisiaj. Uznaję w Tobie mojego Pana i Zbawiciela. Chcę iść za Twoim przykładem. Amen.

 

 

Pomodliłeś się słowami tej modlitwy? Wspaniale! Co dalej?

1. Modlitwa. Pamiętaj o tym, by rozmawiać z Bogiem każdego dnia.

2. Biblia. Czytaj regularnie Słowo Boże, żeby lepiej poznać Jezusa.

3. Kościół. Znajdź kościół, który pomoże Ci się rozwijać w wierze.

 

 

Więcej informacji na temat wiary chrześcijańskiej:

SzukajacBoga.pl

 

NAJWSPANIALSZA HISTORIA NA ŚWIECIE.pdf


Glaubensfragen & Lebenshilfe

Anzeige