Farsi

بزرگترین داستان که تا به حال گفته شده

Zoom

 

 

بزرگترین و بهترین خبر خوشی که تا به
حال گفته شده است

این داستان عاشقانه بزرگترین داستان است که تا به حال گفته شده است

این داستان هم داستان عشق و هم داستان فاجعه است که به هم تنیده شده اند. این داستان
شما و داستان من است، وهمزمان ، داستان خداوند است

خداوند از روی محبت خود کارهای بزرگی برای من و شما انجام داده است. کتاب مقدس
ماجرای جذابی از این واقعیت ارائه می کند. انجیل بیانگر این موضوع مھم است که
چگونه خدای محبت از کھکشانھا و جھان بی کران گرفته تا یک مورچه کوچک را با
ظرافت آفریده است. و او نیز من و شما را نیز با محبت خود و به شباهت خود آفریده
است

هنگامی که این داستان آغاز شد، هیچ جنگی وجود نداشت ؛ هیچ بی عدالتی، هیچ بیماری
و هیچ گناهی وجود نداشت. مردم در باغ خداوند در هماهنگی و صلح با خالق خود
زندگی می کردند . خدا انسان را برای رابطه با خود آفریده، خدا پدر آسمانی ماست

و خداوند همه چیز را که آفریده بود دید که بسیار
۳۱ : نیکوست . پیدایش

 

 

آغاز فاجعه

بزرگترین فاجعه ای که در تاریخ بشر اتفاق افتاده در همان ابتدا صورت گرفت. انسان انتخاب

کرد که خود را از خالق مھربان ودوست داشتنی خود جدا سازد و به راه خود برود

ما امروزه می توانیم عواقب این تصمیم را در جھان اطراف خود مشاهده کنیم: به جای زندگی در

صلح و دوستی با یکدیگر ، مردم در نفرت ، حسادت ، بیماری و جنگ با هم زندگی می کنند

اما ترسناکترین از تمام اینھا فاجعه جدایی ابدی ما از خدا است. از زمانی که ما از خدا جدا شدیم

تا اکنون، انسان برای به دست آوردن شادی و آرامش درونی به هر چیز ممکن متوسل شده است

ما فقط می توانیم آزادی واقعی، امید و شادی را فقط و فقط در رابطه زنده با خدا حاصل کنیم

هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر،همه گناه

کرده اند و از جلال خدا قاصر آمده اند. انجیل

۱۰-۲۳ : رومیان

 

 

 

بزرگترین داستان عاشقانه

خدا از قبل بزرگترین فداکاری را در قبال انسان انجام داده. عمل عاشقانه ای که بشر تا به حال
مانند آن را ندیده است
۲۰۰۰ سال پیش، عیسی مسیح به این جھان آمد، همه چیز در مورد او فوق العاده بود : تولد او،
زندگی او، مرگ او وقیام او از مردگان. او تنھا کسی است که از هر لحاظ کامل بود
هیچ کس هرگز نتوانسته مطابق استاندارد کامل خدا زندگی کند، تا آنطور که خدا انتظار دارد
پاک و مقدس باشد. خدا قدوس است و او نمی تواند گناه را تحمل کند. به خاطر قدوسییت او، گناه
در حضور وی نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین خداوند این فرصت را برای شما مھیا کرده
است: عیسی مسیح بر روی صلیب برای شما مصلوب شد و مرد ، روح او با عالم اموات رفت و
رنج کشید و روز سوم ازبا قدرت روح القدس از مردگان برخواست. به طوری که شما می توانید
با ایمان به عسیی مسیح به عنوان خداوند خود نجات یابید.خداوند زندگی شما را برکت می دهد
به طوری که شما می توانید با خدا صلح داشته باشید و با خدا تا ابدییت زندگی کنید
این بزرگترین عشق در تمام دوران است . این پایه و اساس طرح خدا برای نجات شما است. قلب
خود را به خدا بسپارید و شما متوجه خواهید شد که هدف شما
اینجا بر روی زمین از زندگی چیست

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که او پسر یگانه خود را

فدا کرد ، که هر کس به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات
۱۶ : جاودانی یابد. .انجیل یوحنا

 

 

خدای حقیقی را بشناسید

عیسی برای بازگرداندن اتصال شکسته بین خدا و انسان به ابن جھان آمد. عیسی شما را دوست دارد،
با عشق بی پایان عاشق شماست .او همان کسی است که شما همیشه دنبال او بوده اید. او برای شما
همه چیز خواهد بوداو مجازات گناه را که سزاوار ما بود بر خود گرفت، در غیر این صورت شما برای همیشه از خدا
دور می بودید. اما این پایان داستان نیست. چون در روز سوم ، خدا پسر خود را از مردگان برخیزانید
خدا شما را می شناسد. او برای شما یک نقشه و برنامه عالی و مھم دارد که بھترین است. عیسی
مسیح منتظر دعوت شماست، که او را به قلب خود دعوت کنید.او منتظر است که شما تصمیم بگیرید
عیسی مسیح فرمود من راه و


رمن راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به

.۶ : وسیله من نمی آید.انجیل یوحنا

 

 

 

تصمیم با شماست

این داستان زیبا برای شما چاه نتیجه ای داشت؟
انتخاب با شما است : آیا به فاجعه ابدی پایان میدهید؟ و زندگی ابدی با خدای
محبت را بر می گزینید ؟
عیسی مسیح می خواهد به زندگی شما وارد شود، گناهانتان را ببخشد و به شما
زندگی ابدی هدیه دهد. از طریق عیسی شما می توانید یک رابطه شخصی با
خدا داشته باشد. او شما را شفا و برکت می دهد. اگر شما می خواهید قلب خود
را به عیسی مسیح بسپارید و به او ایمان آورید دعای زیر را با قلب و زبان خود
اعتراف کنید و بگویید

عیسی مسیح، من باور دارم که تو پسر خدا هستی
من معتقدم که تو برای گناهان من روی صلیب مردی،
به عالم اموات رفتی و روز سوم از مردگان بر خواستی
لطفا من را ببخش و به قلب من وارد شو . من باور
دارم که تو از مردگان برخاستی بیا و خداوند و نجات
دهنده من باش من می خواهم پیرو تو باشم. در نام
عیسی مسیح. آمین

 

اصول مهم برای رشد روحانی
دعا و گفتگو با خداوند. تعمید روح القدس

مطالعه روزانه کلام خدا

به یک کلیسای فعال و زنده مراجعه کنید

بشارت انجیل به دیگران


DoustiBakhoda.com

بزرگترین داستان که تا به حال گفته شدهGlaubensfragen & Lebenshilfe

Anzeige